Ceník služeb

volejte zdarma 800 555 100

Ceník služeb

Ceník instalatérských prací

Ceník instalatérských prací

Ceník běžných instalatérských a topenářských prací

Práce - běžné opravy objednané min. 24 hodin předem, prováděné mezi 7:00 do 17:00 hodin

- základní sazba - časová náročnost do 1 hodiny práce vč. cestovného

1390,- Kč
- hodinová sazba (každá další započatá hodina)590,- Kč
- technické prohlídky a odborné konzultace do 1 hodiny vč. cestovného980,- Kč

- doprava mimo Prahu za 1km

19,-Kč

Příplatkové položky:

- čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody

- čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky

- čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí

 

do 160,- Kč/m

do 190,- Kč/m

do 220,- Kč/m

- Kamerový průzkum200,- Kč/m

 

Práce - havarijní opravy, příjez do 24 hodin od objednání

- základní sazba - časová náročnost do 1 hodiny práce vč. cestovného1830,- Kč
- hodinová sazba (každá další započatá hodina)690,- Kč
- havarijní příplatek noční od 17:00 do 07:00 hodin650,- Kč

Příplatkové položky:

- čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody

- čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky

- čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí

 

do 160,- Kč/m

do 190,- Kč/m

do 220,- Kč/m

- Kamerový průzkum200,- Kč
- doprava mimo Prahu za 1km19,- Kč

 

Provedení revize plynu, komínu, vody, topení a kanalizace

- provedení revize plynu2200,- Kč/byt
- provedení revize kouřových cest2200,- Kč/průduch
- provedení tlakové zkoušky vodoinstalaceod 1500,- Kč
- provedení tlakové zkoušky kanalizaceod 2000,- Kč/úsek
- provedení tlakové zkoušky topeníod 1500,- Kč
- provedení revize kanalizace kamerovým systémemdo 200,- Kč/m

 

  1. U položek účtovaných za čištění odpadu, se vždy účtuje i hodinová sazba za obsluhu stroje.

Větší zakázky - rekonstrukce a nové instalace

  1. Prvotní návštěva, zmapování objektu, konzultace s investorem a následné vypracování kalkulace je zdarma
  2. Úprava projektové dokumentace je zdarma (pouze v případě podpisu smlouvy o dílo)

Ceny neobsahují sazbu DPH

Ceník platný od 1. 1. 2020

Nejžádanější služby
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - topenáři
Havarijní služba - topenáři
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce topení
Rekonstrukce topení
Novinky
Galerie
Instalace vody, topení a plynu
Instalace vody, topení a plynu