Ceník instalatérských prací

 

Ceník běžných instalatérských a topenářských prací

Práce - běžné opravy prováděné v následujících dnech

- drobné opravy - časová náročnost do 1 hodiny práce vč. cestovného 1250,- Kč
- technické prohlídky a odborné konzultace do 1 hodiny vč. cestovného 790,- Kč
- hodinová sazba do 4 hodin práce 590,- Kč
- hodinová sazba nad 4 hodiny práce 490,- Kč

Příplatkové položky:

- čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody

- čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky

- čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí

 

do 160,- Kč/m

do 190,- Kč/m

do 290,- Kč/m

- doprava - paušál (oblast Praha) 390,- Kč
- doprava mimo Prahu za 1km 16,- Kč

 

Práce - havarijní opravy prováděné v den objednání

- hodinová sazba 690,- Kč
- havarijní příplatek denní do 20:00 hodin 550,- Kč
- havarijní příplatek noční od 20:00 hodin 750,- Kč

Příplatkové položky:

- čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody

- čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky

- čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí

 

do 160,- Kč/m

do 190,- Kč/m

do 290,- Kč/m

- doprava - paušál (oblast Praha) 390,- Kč
- doprava mimo Prahu za 1km 16,- Kč

 

Provedení revize plynu, komínu, vody, topení a kanalizace

- provedení revize plynu 2200,- Kč/byt
- provedení revize kouřových cest 2200,- Kč/průduch
- provedení tlakové zkoušky vodoinstalace od 1500,- Kč
- provedení tlakové zkoušky kanalizace od 2000,- Kč/úsek
- provedení tlakové zkoušky topení od 1500,- Kč
- provedení revize kanalizace kamerovým systémem do 200,- Kč/m

 

  1. U položek účtovaných za čištění odpadu, se vždy účtuje i hodinová sazba za obsluhu stroje.
  2. U drobných předem ojednaných oprav se neúčtuje pohotovostní příplatek. (tyto práce nejsou realizovány v den objednávky)
  3. Neberte si v dovolenou a objednejte si instalatéra v sobotu!!! Hodinová cena se nemění!!!

 

Větší zakázky - rekonstrukce a nové instalace

  1. Prvotní návštěva, zmapování objektu, konzultace s investorem a následné vypracování kalkulace je zdarma
  2. Úprava projektové dokumentace je zdarma (pouze v případě podpisu smlouvy o dílo)

Ceny neobsahují sazbu DPH

Ceník platný od 1. 6. 2017

Ceník